Produkter

Flis

Flis til montering på støpte flater inne og ute.

Uteflis

En grovere sortering enn flis. Anbefalt fugeavstand 10 mm eller mer.

Bruddskifer

Bruddskifer i naturformat på pall eller ferdig tilpasset til ditt gulv eller uteareal.

Heller

Hellene har ujevne naturlige kanter

Trinn

Trinnene har rett kant i front

Blokker

Størrelser kan tilpasses de fleste formål og den egner seg i kombinasjon med sagde flater

Tørrmur

Murstein til vegg, fasader, mur og ildsted

Fasadeskifer

Skifer til forblanding fasader på nybygg og renoveringsprosjekter

Takskifer

Skifer på taket beskytter bygget og gir en femte fasade