Ventilert skiferfasade – Beskrivelse og egenskaper

Ventilert fasadesystem med skifer er et velegnet system for de fleste bygning-konstruksjoner. Et bærekraftig materiale med mange arkitektoniske muligheter. Installasjonen er enkel og rask – krever ingen spesialkompetanse eller utstyr. Vil du vite hvordan en ventilert skiferfasade fungerer og hvilke fordeler det gir? Fortsett å lese.

En dårlig isolert fasade medfører betydelig energitap i private boliger og offentlige bygg. En ventilert skiferfasade vil bidra til bedre energiutnyttelse både sommer og vinter. Kombinert med utvendig isolering vil en få en termisk og akustisk isolasjon som vil gi bedre inneklima og bomiljø.


Innholdsfortegnelse                                                               

1. Hvordan fungerer et ventilert fasadesystem?

    1.1 Bæreveggen
    1.2 Luftsirkulasjon
    1.3 Isolasjonslag
    1.4 Skiferkledning

2. Skiferfasade ved renovering og oppussing

3. 7 fordeler med skiferfasade
    3.1 Unngå kondens og fuktighet
    3.2 Forleng fasadens levetid
    3.3 Reduserer erosjon og sprekkdannelse
    3.4 Bedrer termisk og akustisk isolasjon
    3.5 Øker energieffekten
    3.6 Lite eller ikke noe vedlikehold
    3.7 Øker byggets verdi

Hvordan fungerer en ventilert skiferfasade?

Systemet festes på den underliggende konstruksjonen av betongelementer eller trestendere. Det er ikke være nødvendig å fjerne kledning så lenge en får godt feste i bærelager. Normalt festes systemet på en vertikal lekt, men perforering i aluminiumslektene gjør at de kan monteres direkte på bakveggen og bygge totalt med skifer og lekter ca 55 mm.

Der det er ønskelig, kan det legges isolasjon på utsiden av eksisterende kledning. Flere isolasjonsleverandører har produkter som er tilpasset CUPACLAD® fasadesystemer. Rockwool Redair er ett eksempel. Dette gir en enkel og kostnadseffektiv utvendig isolering av bygget. 

Bærevegg

Bæreveggen kan være av tre, teglstein, Leca, betong etc. Bæreveggen må være stabil og tåle vekten av fasadeskiferen. Lektesystemet festes til bæreveggen med egnet festemateriell. Vekten på fasadesystemet med skifer, skinner, og skruer/klips/kroker er ca 25 kg pr  m2. Vekten varierer noe med leggesystem og skiferens tykkelse. 

Luftsirkulasjon

Det skal være åpning i topp og bunn av fasaden for å sikre jevn luftsirkulasjon. Åpningene må forhindre vanninntrenging og være drenerende for å beskytte bakenforliggende fasade og isolasjon. Den nedre åpningen skal også forhindre inntrengning av skadedyr.

Den øver åpningen må sikrer at vann ikke trenger inn mens den gir rom nok til å få god ventilasjon.

For å sikre god luftsirkulasjon, bør det være en åpning på minst 2 cm. Åpningen for luftgjennomstrømning tilpasses størrelsesmessig fasadens høyde.

Hva gir energi effektivisering?

Et resultat av temperaturforskjellene vil gi en naturlig konveksjonseffekt – “pipe effekt” – i hulrommet mellom bakenforliggende fasade/isolasjonslag og den utvendige skiferkledningen. Om sommeren vil varm luft stige opp og kjøligere luft trekkes inn fra nedsiden. Om vinteren vil ikke temperaturforskjellen gi samme luftstrøm og bistå til at isolasjonslaget gir god effekt inne i bygningen. Denne “pipe-effekten” hindrer oppheting om sommeren og bidrar til varm og stabil innvendig temperatur gjennom vinteren.